اورژانس دیجی
  • تاریخ شروع: 1397/01/01
  • مرحله استارتاپ: مرحله 3:اول استارتاپ
امداد رایانه ی آنلاین (نرم افزار.سخت افزار. شبکه)

اورژانس دیجی در فروردین ماه 1397 راه اندازی گردیده است فعالیت های این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات. نرم افزار. سخت افزار و شبکه و بازیابی اطلاعات می باشد و در صورتیکه مشکل مشترکین از طریق غیر حضوری (تلفنی و ریموت) حل نگردد امکان اعزام کارشناس مربوطه به محل وجود دارد.

تیم کاری
سیدسعیدموالی

کارشناس فناوری اطلاعات و نرم افزار

سیدمنصورموالی

کارشناس سخت افزار

محسن ممبنی

کارشناس وب و سئو

ابراهیم ظاهری

کارشناس بازیابی اطلاعات

برچسبها: اورژانس دیجی سخت افزار نرم افزار بازیابی اطلاعات