HFK capital
  • تاریخ شروع: 1397/05/03
  • مرحله استارتاپ: مرحله 1:ایده
فعالیت در زمینه ی رشد کسب و کار ها

فعالیت عمده ی hfkcapital کمک به رشد کسب و کار ها وافزایش سوداوری و جذب مشتری به شیوه های نوین است ....hfkcapital دارای نیرو های جوان و ایده پردازان با کیفیت در زمینه ی مارکتینگ بورس و فعالیت در زمینه ی اپلیکیشن ودرجهت رشد کسب و کار ها درحال فعالیت است.

برچسبها: مارکتینگ بورس برنامه نویسی طراح گرافیک کسب وکار

دیگر استارتاپهای مرتبط