آنی کسب
  • تاریخ شروع: 1399/07/01
  • مرحله استارتاپ: مرحله 3:اول استارتاپ
ارائه کالا و خدمات کشاورزی

ارائه کالا و خدمات کشاورزی

تیم کاری
علی صبور

مدیرعامل


برچسبها: فروش گل و گیاه فروش اینترنتی کشاورزی استارت اپ کشاورزی خوزستان آبیاری هوشمند مشاوره کسب و کار