خشکشویی آنلاین لاندرنت
  • تاریخ شروع: 1397/06/04
  • مرحله استارتاپ: مرحله 5:رشدیافته
خشکشویی آنلاین در شهر اهواز

شما میتوانید توسط اپلیکیشن یا سایت لاندرنت پس از ثبت نام (عضویت) اقدام به ثبت سفارش خود نمایید ، به نحوی که نوع لباس، نوع خدمات (شستشو - اتو - و ...) ، زمان دریافت و تحویل آن را انتخاب نمایید.

پس از ثبت سفارش ، پیک لاندرنت در محدوده زمانی که مشخص کرده اید ، در محل مورد نظر شما حاضرشده والبسه شما را گرفته ، پس از خشکشویی ، اتوشویی و... در زمان تعیین شده و محل مشخص شده ، به شما تحویل می نماید.(پیک رایگان)

برچسبها: خشکشویی خشکشویی_آنلاین

دیگر استارتاپهای مرتبط