جاده
  • تاریخ شروع: 1396/05/01
  • مرحله استارتاپ: مرحله 4: میانه استارتاپ
حمل و نقل

جاده سامانه جامع و هوشمند حمل بار در ایران می باشد که صاحبین بار و شرکت های حمل و نقل را بدون واسطه به جامعه بزرگ رانندگان ماشین های سنگین متصل می کند.

برچسبها: حمل و نقل حمل بار کامیون صاحب بار تجارت الکترونیک فروشگاه مجله استارت آپ

دیگر استارتاپهای مرتبط