شبکه اجتماعی کسب و کار و گردشگری
  • تاریخ شروع: 1397/02/18
  • مرحله استارتاپ: مرحله 2: کشت ایده
کسب و کار و گردشگری

این استارتاپ تمامی کسب و کارهای ریز و درشت استان و همچنین تمامی امکان تفریحی،گردشگری استان را معرفی می نماید

تیم کاری
پویان محمودی

بنیانگذار، سرمایه گذار و برنامه نویس ارشد

برچسبها: گردشگری کسب و کار

دیگر استارتاپهای مرتبط