سید محمد سجاد آل محمد
خوزستان - اهواز

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل ، طراحی و پیاده سازی وب سایت ، پرداخت آنلاین و فینتک و...

جزییات

محمد لشکری
خوزستان - اهواز

خدمات پیامک ، متخصص UI و UX ، طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل

جزییات

عباس مزرعاوی
خوزستان - اهواز

متخصص UI و UX ، برنامه نویسی وب سرویس و API ، رباتیک و...

جزییات

منصور شوکت
خوزستان - اهواز

برنامه نویسی وب سرویس و API ، طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل ، طراحی و پیاده سازی وب سایت

جزییات

علی خلف نژاد
خوزستان - اهواز

مشاوره کسب و کار و استارتاپ ، برنامه نویسی وب سرویس و API ، طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل

جزییات

مرتضی خدامرادی
خوزستان - اهواز

بازاریابی- تبلیغات آنلاین و شبکه های اجتماعی ، خدمات سئو ، طراحی و پیاده سازی وب سایت و...

جزییات

محمدحسین عبیات
خوزستان - اهواز

نرم افزارهای شبیه سازی ، رباتیک ، اینترنت اشیا و...

جزییات

امین غلامی
خوزستان - اهواز

خدمات مخابراتی و voip ، نرم افزارهای شبیه سازی ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات شبکه و اتاق سرور

جزییات

هادی سعیدی
خوزستان - اهواز

طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای ویندوزی ، طراحی و تولید نرم افزارهای اتوماسیون اداری - مدیریتی و صنعتی ، طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل

جزییات

محمد صبائیان
خوزستان - دزفول

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل ، طراحی و پیاده سازی وب سایت ، برنامه نویسی وب سرویس و API

جزییات

معصومه پاپی
خوزستان - اهواز

رایانش ابری ، طراحی و پیاده سازی وب سایت ، مشاوره در حوزه دولت الکترونیک و نرم افزار و...

جزییات

علی صبور
خوزستان - دزفول

الکترونیک ، متخصص UI و UX ، مشاوره کسب و کار و استارتاپ و...

جزییات

زهرا باقریان
خوزستان - اهواز

برگزارکننده دوره های آموزشی ، متخصص UI و UX ، طراح قالب سایت و...

جزییات

عقیل پاداش
خوزستان - اهواز

مشاوره کسب و کار و استارتاپ ، طراحی و پیاده سازی وب سایت ، برنامه نویسی وب سرویس و API و...

جزییات

مهدی حاجت پور
خوزستان - اهواز

رایانش ابری ، برنامه نویسی وب سرویس و API ، طراح قالب سایت و...

جزییات

محمدرضا بیت سعید
خوزستان - اهواز

بازی سازی

جزییات

نمایش بیشتر