علی جهان بین
زمینه فعالیت
 • طراحی و پیاده سازی وب سایت
 • برنامه نویسی وب سرویس و API
دیگر مهارتهای تخصصی
 • php Back-end Developer
 • codeigniter
 • laravel
 • api
 • Restfull Api
مهارتهای عمومی
 • مهارت ارتباط بین فردی و روابط عمومی
 • تصمیم گیری و حل مسئله
 • خلاقیت، ایده پردازی و نوآوری
 • مسئولیت پذیری
 • کار تیمی
 • مهارت فروش
سوابق تحصیلی
 • لیسانس - IT - دانشگاه کارون اهواز