محمدحسین عبیات
زمینه فعالیت
  • برگزارکننده دوره های آموزشی
  • رباتیک
  • اینترنت اشیا
  • نرم افزارهای شبیه سازی
دیگر مهارتهای تخصصی
  • طراحی و راه اندازی فروشگاه های نسل جدید
  • آردوینو (Arduino)
  • متلبMATLAB
  • ICDL
سوابق تحصیلی
  • دانشجو - مهندسی برق - اهواز