احمد مهرابی
زمینه فعالیت
 • نگهداری و پشتیبانی تجهیزات شبکه و اتاق سرور
 • تست نفوذ و امنیت اطلاعات و امنیت شبکه
دیگر مهارتهای تخصصی
 • CEHv10
 • CCNA
 • CCNA Security
 • LPIC1
 • LPIC2
 • RHCE
 • MCSA
 • SANS
 • DevOps
سوابق تحصیلی
 • فوق دیپلم - مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - دانشکده فنی چمران اهواز 1
 • لیسانس - مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - موسسه آموزش عالی کارون اهواز