علی کیانی نژاد

آشنایم با برنامه نویسی با زبان ++c از دانشگاه شروع شد، ولی به صورت تخصصی یک سال بعد از دانشگاه ادامه دادم

زمینه فعالیت
 • طراحی و پیاده سازی وب سایت
 • برنامه نویسی وب سرویس و API
دیگر مهارتهای تخصصی
 • Laravel
 • Linux
 • English
 • +Network
 • Design Pattern
 • Module bundlers
 • Ajax
 • Apache & Nginx
 • WebSocket
 • Database Design
 • Git
 • Docker
 • Vim
 • React
 • Bootstrap
 • TailwindCss
مهارتهای عمومی
 • مهارت ارتباط بین فردی و روابط عمومی
 • مدیریت احساسات و هیجانات و مدیریت استرس
 • مسئولیت پذیری
 • کار تیمی
سوابق تحصیلی
 • لیسانس - مهندسی مدیریت اجرایی - دانشگاه پیام نور
سوابق کاری
 • توسعه دهنده وبسایت - گیلاس وب - از سال 13۹۷ تاکنون