محمد امین سپهری
زمینه فعالیت
  • طراحی و پیاده سازی وب سایت
  • طراح قالب سایت
سوابق تحصیلی
  • لیسانس - کامپیوتر - رامهرمز