علی رضا هرمزی نژاد
زمینه فعالیت
 • نگهداری و پشتیبانی تجهیزات شبکه و اتاق سرور
 • تست نفوذ و امنیت اطلاعات و امنیت شبکه
 • برگزارکننده دوره های آموزشی
دیگر مهارتهای تخصصی
 • مدیریت استراتژیک
 • برند و برندسازی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی با کامفار
 • مدلسازی مالی با اکسل
 • تدوین طرح کسب و کار
مهارتهای عمومی
 • مهارت ارتباط بین فردی و روابط عمومی
 • تصمیم گیری و حل مسئله
 • مدیریت احساسات و هیجانات و مدیریت استرس
 • خلاقیت، ایده پردازی و نوآوری
 • مسئولیت پذیری
 • کار تیمی
 • یادگیری
 • برنامه ریزی و زمان بندی فعالیت‌ها
 • مهارت ارائه
 • کاریزما و تاثیرگذاری بر روی دیگران
 • تدریس