اندیشه و کاوش سپنتا

انجام فعاليت هاي آماري در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، خانوار ، صنعت و معدن ، كشاورزي و خدمات شامل انجام مطالعات طرح ، تهيه طرح نمونه گيري ، تهيه طرح نظارت ، تهيه طرح استخراج ، تهيه طرح اجرايي ، اجراي عمليات ميداني ، اجراي طرح نظارت ، اجراي فعاليتهاي مرحله استخراج ، تجزيه و تحليل آماري نتايج ، تحقيقات آماري ، طراحي و سازماندهي نظام هاي ، تهيه حسابهاي اقتصادي در سطح ملي و منطقه اي ، نظرسنجي ، تحقيق و پژوهش ، مشاوره آماري ، بازارسنجي ، خريد و فروش و واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني ، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ، شركت در كليه مناقصه ها و مزايد هاي مختلف ، اخذ وام از كليه بانك ها و موسسات مالي ، گشايش اعتبارات اسنادي نزد بانك ها براي شركت ، انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي ،

زمینه فعالیت
  • مشاوره کسب و کار و استارتاپ
دیگر زمینه های فعالیت
  • خدمات آمار ، نظرسنجی ، سرشماری و تحقیقات بازار