مشاوران مراکز داده سرزمین ابری

طراحی مراکز داده استاندارد

پیاده سازی زیرساخت مراکز داده

پیاده سازی کل المانهای مراکز داده

مجازی سازی مراکز داده

اجرای پروژه های VOIP

اجرا پروژه های پسیو

پیاده سازی پروژه های فیبر نوری

پیاده سازی دوربین مداربسته 


زمینه فعالیت
  • نگهداری و پشتیبانی تجهیزات شبکه و اتاق سرور