سپند آسای جنوب
زمینه فعالیت
  • طراحی و پیاده سازی وب سایت
  • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای ویندوزی
  • طراحی و تولید نرم افزارهای اتوماسیون اداری - مدیریتی و صنعتی